Biuro Informacji Publicznej

AKTUALNOŚCI

HISTORIA

ORGANIZACJA

INNE

Zerówka

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W POZNANIU

Nasza szkoła będąc placówką przyjazną dzieciom, z myślą o ułatwieniu najmłodszym samodzielnego startu w świat edukacji, w 2004 roku utworzyła Oddział Przedszkolny.
W ten sposób najmłodsi uzyskali możliwość zaznajomienia się z tajnikami wiedzy współuczestnicząc w życiu szkoły, rozwijając własne zainteresowania i nawiązując pierwsze, tak ważne dla prawidłowego rozwoju, przyjaźnie.

Dzieci chętnie biorą udział w imprezach klasowych, wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych:
- DZIEŃ CHŁOPCA
- DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ POŁĄCZONY Z „PASOWANIEM NA ZERÓWKOWICZA”
- ANDRZEJKI
- MIKOŁAJKI
- „JASEŁKA” W SCENERII WIEJSKIEJ WRAZ Z WYPIEKAMI ŚWIĄTECZNYCH PIERNIKÓW
- WIGILIA KLASOWA
- BALIK NOWOROCZNY
- WALENTYNKI
- DZIEŃ KOBIET
- ZAJĄCZEK W KLASIE
- DZIEŃ DZIECKA
- OLIMPIADA SPORTOWA
- Wspólne wyjścia do kina oraz na przedstawienia teatralne
- Wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, tematyczne i inne: Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Palmiarnia, Stary Rynek, Urząd Pocztowy, Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie, wycieczka po Poznaniu „Traktem cesarsko – królewskim" itp.

     

Ponadto, dzieci uczestniczą w różnorodnych konkursach i zawodach , zarówno szkolnych , jak i klasowych ( konkursy recytatorskie, plastyczne, muzyczne) , w których mogą poszczycić się sukcesami.
W organizowanych imprezach i uroczystościach mogą także uczestniczyć rodzice.
Kolejną atrakcją, w której dzieci mogą brać również udział są zajęcia na basenie, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

NAUCZANIE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA